Föryngringsavverkning

Avverkningsanmälningar maj 2020

16 juni

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik. Produktnummer JO0314.