Föryngringsavverkning

Avverkningsanmälningar juni och juli 2020

18 augusti

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik. Produktnummer JO0314.