Hygge med tallar.

Avverkningsanmälningar januari 2021

16 februari

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.