Föryngringsavverkning

Avverkningsanmälningar helåret 2019 och januari 2020

12 februari

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik. Produktnummer JO0314.