Hygge med tallar.

Avverkningsanmälningar februari 2021

16 mars

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.