Föryngringsavverkning

Avverkningsanmälningar februari 2020

10 mars

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik. Produktnummer JO0314.