Hygge med tallar.

Avverkningsanmälningar december 2021

18 januari

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.