Föryngringsavverkning

Avverkningsanmälningar december 2020

19 januari

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik. Produktnummer JO0314.