Föryngringsavverkning

Avverkningsanmälningar augusti 2020

15 september

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik. Produktnummer JO0314.