Hygge med tallar.

Avverkningsanmälningar april 2021

11 maj

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.