Föryngringsavverkning

Avverkningsanmälningar april 2020

12 maj

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik. Produktnummer JO0314.