Föryngringsavverkning i skärgårdsskog.

Avverkningsanmälningar november 2019

10 december

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik. Produktnummer JO0314.