Föryngringsavverkning i skärgårdsskog.

Avverkningsanmälningar oktober 2019

12 november

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik. Produktnummer JO0314.