Föryngringsavverkning i skärgårdsskog.

Avverkningsanmälningar september 2019

15 oktober

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik. Produktnummer JO0314.