Föryngringsavverkning i skärgårdsskog.

Avverkningsanmälningar maj 2019

11 juni

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik. Produktnummer JO0314.