Drönarbild över skogsområde

Avverkning Riksskogstaxeringen

24 maj

Riksskogstaxeringen publicerar sin senaste statistik om tillståndet i skogen som förutom mycket annat innehåller uppgifter om avverkning.