Skotning av virke i gallringsskog.

Åtgärdsstatistik i skogsbruket 2019

21 oktober

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik. Produktnummer JO0301 och JO0304.