Röjning i skogen.

Åtgärder i skogsbruket

26 augusti

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.