Runskrift på rökstenen.

Historisk statistik

Här hittar du statistik som Skogsstyrelsen publicerat i Skogsstatistisk årsbok och i föregångaren Det enskilda skogsbruket. Skogsstatistisk årsbok görs inte längre.