Runskrift på rökstenen.

Historisk statistik

Här hittar du statistik som Skogsstyrelsen tidigare publicerat i Skogsstatistisk årsbok och i föregångaren Det enskilda skogsbruket.