Massor av barrplantor i en plantskola. . Foto: Michael Ekstrand

Levererade skogsplantor 2022

Har du fått ett mejl om att delta i undersökningen Levererade skogsplantor? Här hittar du information och instruktion om undersökningen. Enkäten besvarar du genom att klicka på länken i det utskickade mejlet.

Stort tack för din medverkan!

Instruktioner

  • Uppgifter ska lämnas om bland annat antal levererade plantor, trädslag, förökningssätt och härkomst samt mängden levererat frö för skogssådd för användning i Sverige.
  • Uppgifterna ska avse 2022.
  • Om inga plantor och/eller frö levererats för användning i Sverige 2022, logga ändå in i webbenkäten och sätt nollor i samtliga fällt. Det tar bara någon minut och är till stor hjälp för oss!

En utförlig instruktion med beskrivning av efterfrågade uppgifter finns nedan. Ta gärna hjälp av den! Instruktioner finns även i webbformuläret.