En medelålders kvinna iklädd halvlång vit regnjacka och grova kängor sitter i en hängmatta som hon satt upp mellan två trädstammar i en tallskog. Hon tittar förnöjsamt på sin skog, tänker, ser glad och tillfreds ut, som om hon tagit ett smart beslut.

Smart skogsbruk

Skogen växer långsamt men utvecklingen går fort. Ta kontinuerligt del av den senaste kunskapen så kan du fatta medvetna beslut och forma din skog för framtiden. Om du har tid och kraft, utför åtgärderna själv. Men du kan också ta hjälp och beställa tjänster av andra för att skapa en hållbar tillväxt. Det smarta skogsbruket kan pågå samtidigt som du sysslar med annat. 

Vi kallar det för Smart skogsbruk för att det är smart att

  • ta hjälp av digitala hjälpmedel
  • skapa en skog som är rustad att möta klimatförändringar och andra framtida osäkerhetsfaktorer
  • ta hjälp att utföra åtgärderna

På den här sidan hittar du kurser, e-tjänster, filmer och information om hur som underlättar ditt skogsägande och stöttar dig att bli en trygg beställare av tjänster. 

Så anmäler du dig

Du anmäler dig till kurserna på Skogsstyrelsens Kunskapsportal. På Kunskapsportalens sida finns mer information om hur du anmäler dig. Där kan du även se andra utbildningar och träffar som Skogsstyrelsen anordnar. 

  • Senast uppdaterad: 2021-10-28