Fastighetsnummer tas bort

Från och med den 1 oktober 2021 finns GSD-Fastighetskartan inte längre som produkt och i samband med det avvecklades fastighetsnummer (attributet FNR_FDS) och ersattes av objektid (UUID). Det nya attributet kan användas på samma sätt för koppling mot information ur Fastighetsregistret.

Detta påverkar inte hur ni idag skickar in avverkningsärenden via det befintliga avverkningsschemat till Nemus. Om fastighetsnummer är med i xml-filen eller inte spelar ingen roll, då Nemus hämtar UUID från Lantmäteriet utifrån avverkningsytan. Enligt schemat måste elementet Fastighet vara med, men alla uppgifter därunder är frivilliga.

I de nya avverkningsschemana kommer man att kunna uppge UUID.

  • Senast uppdaterad: 2021-10-04