Driftinformation

Här hittar du aktuell driftinformation om Nemus.

Planerat servicefönster hos Lantmäteriet

Söndagen den 18/9 kl. 03.00-18.00 har Lantmäteriet ett planerat servicefönster. Under den här tiden kommer inga fastigheter att kunna kontrolleras. Ärenden får status åtgärd krävs. Undvik om möjligt att skicka in ärenden under servicefönstret.

  • Senast uppdaterad: 2022-09-13