Driftinformation

Här hittar du aktuell driftinformation om Nemus.

Fel i avverkningDatatypes_1.xsd

Annat/övrigt går inte att ange som typ i de fall det är utbrutet från listorna över möjliga värden. Felet kommer att åtgärdas i augusti.

Felet gäller:

  • omläggningstyp
  • hänsyn biotop
  • hänsyn kulturmiljö
  • hänsyn rennäring

Inga svar från länsstyrelsen i testmiljön

För närvarande skickas inga svar från länsstyrelsen till Nemus i testmiljön.
Felet kommer att åtgärdas i augusti.

  • Senast uppdaterad: 2021-07-08