Driftinformation

Här hittar du aktuell driftinformation om Nemus.

Fördröjda kvittomejl

Vi har ett pågående fel i kommunikationen mellan Nemus och vårt handläggningssystem som i nuläget resulterar i uteblivna kvittomail för vissa ärenden. Det gäller framför allt ärenden där handläggningssystemet har problem med koppling mot fastighet. Det resulterar i att ärendena får status kompletteras och att kvittomejlet innehåller ett felaktigt påbörjas tidigast-datum (12 februari 0001). Därför skickas inga kvittomejl ut förrän en handläggare har uppdaterat statusen i handläggningssystemet. Då blir det rätt påbörjas tidigast-datum i mejlet.

Inget informationsmöte 28 oktober

Vi ställer in informationsmötet om Nemus 2 som skulle ha varit den 28 oktober eftersom det inte har hänt något sedan sist. Nästa informationsmöte blir tisdagen den 30 november kl. 10.

Driftstörning i testmiljön 22 november

På grund av en uppgradering kommer Nemus testmiljö inte att vara tillgänglig måndagen den 22 november
kl. 17-19.

 

 

  • Senast uppdaterad: 2021-10-13