Driftinformation

Här hittar du aktuell driftinformation om Nemus.

Driftsättning av Nemus

Fredagen den 13 maj kl. 7-10 driftsätts Nemus version 1.1.23 och Nemus version 2.2.3. Samtidigt driftsätts Skogsstyrelsens handläggningssystem Navet. Under den här tiden kommer inga ärenden att kunna skickas in via Nemus.

Fördröjda kvittomejl

Vi har ett pågående fel i kommunikationen mellan Nemus och vårt handläggningssystem som i nuläget resulterar i uteblivna kvittomail för vissa ärenden. Det gäller framför allt ärenden där handläggningssystemet har problem med koppling mot fastighet. Det resulterade i att ärendena fick status kompletteras och att kvittomejlet innehöll ett felaktigt påbörjas tidigast-datum (12 februari 0001). Därför skickas numera inga kvittomejl ut förrän en handläggare har uppdaterat statusen i handläggningssystemet. Då blir det rätt påbörjas tidigast-datum i mejlet.

  • Senast uppdaterad: 2022-05-10