Driftinformation

Här hittar du aktuell driftinformation om Nemus.

Planerat servicefönster hos Lantmäteriet

Söndagen den 20 november klockan 03.00-18.00 har Lantmäteriet ett planerat servicefönster. Under den här tiden kommer inga fastigheter kunna kontrolleras. Alla ärenden som skickas in till Nemus kommer få status åtgärd krävs (felkod R23). Undvik om möjligt att skicka in ärenden under servicefönstret.

Planerat underhåll Nemus

Fredagen den 25 november kl. 7-13 driftsätts Nemus. Under tiden kommer inga ärenden att kunna skickas in via Nemus.

  • Senast uppdaterad: 2022-11-18