Driftinformation

Här hittar du aktuell driftinformation om Nemus.

Planerat underhåll Nemus

Torsdagen den 7 december kl. 07.00 kommer vi att göra en uppdatering i Nemus 2. Uppdateringen tar en kort stund och kräver inga förändringar i anslutna system. Under tiden som vi uppdaterar systemet kan du inte skicka in ärenden i Nemus 2.

Fredagen den 8 december installerar Länsstyrelsen i platina. Under tiden kommer dina ärenden att läggas på kö i Nemus.

Planerat systemunderhåll hos Lantmäteriet

Söndagen den 18 februari 2024 kl. 03.00 - 18.00 har Lantmäteriet ett planerat underhåll av sina system. Under tiden kommer inga fastigheter att kunna kontrolleras. Alla ärenden som skickas in till Nemus kommer att få status åtgärd krävs (felkod R23). Undvik därför att skicka in ärenden under tiden systemunderhållet pågår.

  • Senast uppdaterad: 2023-11-15