E-avverka stängs ned

Den 22 oktober 2018 byter Skogsstyrelsen IT-system för att ta emot skogliga ärenden digitalt.

Tidigare har du skickat in era anmälningar via E-avverka. Den 22 oktober stänger vi E-avverka och ersätter det med Nemus. De traktplaneringssystem som ni använder er av idag för att skicka in via E-Avverka har byggts om (eller håller på att byggas om) för att istället gå via Nemus. Det här är ett rent tekniskt byte av IT-plattform och förändrar inte hur ni skickar in era ärenden till Skogsstyrelsen (och i vissa fall Länsstyrelsen).

Anslut till Nemus

När E-avverka avvecklas rekommenderar vi att gå över till Nemus som bygger på modernare teknik.

  • Senast uppdaterad: 2018-10-08