Svarskort oanmäld avverkning

Om du fått ett brev från Skogsstyrelsen med rubriken "Avverkningsanmälan har inte kommit in till Skogsstyrelsen" kan du lämna uppgifter om avverkningen här.

Satellitbilder tyder på att ett område på din fastighet har avverkats (se bifogad karta). Vi bedömer utifrån bilderna att området är större än 0,5 hektar. Enligt våra uppgifter har avverkningsanmälan inte anmälts till Skogsstyrelsen. Vi ber dig därför att lämna uppgifter om avverkningen till oss.

  • Senast uppdaterad: 2017-05-19