Digital träff om Hyggesfritt

Hyggesfritt är skogsskötsel utan hyggesfas med bibehållen skogskänsla över tid. Hyggesfritt ska ses som ett komplement till andra typer av skötselsystem. Vi diskuterar tillvägagångssätt, lämpliga bestånd och berör även ekonomiska aspekter

Plats: Skype - digital träff

Startdatum: 2020-11-03

Tid: 15.00

Informationsträffen sker online via Skype och vänder sig till alla oavsett var man äger skog. Träffen är uppdelad på en informationsdel och en frågestund. Viss datorvana och god uppkoppling är lämpligt. Skype fungerar även på en modern mobiltelefon/läsplatta. Ni kommer att få ett välkomstmejl med information om Skypeuppkopplingen några dagar före kurstillfället.

Kontaktperson

Mattias Persson

0451-38 31 16

mattias.n.persson@skogsstyrelsen.se

Skånes distrikt

Anmälningsformulär

Jag vill helst ha kontakt via

  Skogsträffar på distans

  I listan med samtliga skogsträffar för hela landet kan du se vilka träffar och möten som ges på distans via Skype. Observera att dessa inte alltid syns när du filtrerar sökningen på län.

  Information om personuppgiftsbehandling i samband med kurser och skogsträffar

  För att Skogsstyrelsen ska kunna administrera distanskurser och skogsträffar, kommunicera och fortsätta sprida information till dig som deltagare behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, telefonnummer, adress och e-postadress.

  Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är utifrån ett allmänt intresse baserat på vårt uppdrag att föra ut kunskap och information i enlighet med skogspolitiken. Skogsstyrelsen sparar dina uppgifter i två år och tio år vid EU-finansierade skogsträffar. Därefter gallras uppgifterna.

  Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.