Skogsträff om Hyggesfritt

Hur kan man bruka skogen och ändå ha skogskänslan kvar? Denna kväll besöker vi ett objekt där det utförts en hyggesfri åtgärd.

Plats: Skogsstyrelsens fastighet Egernahult 1:42

Startdatum: 2020-09-15

Tid: 17.30

Det finns många skäl att ta sig en funderare över om kalhygge alltid är det mest lämpliga sättet att bruka skogen. Hyggesfritt kan vara ett sätt att skapa mer variation och på så sätt sprida riskerna i produktionsskogen. Det är också ett naturligt inslag när man vill prioritera upplevelsevärden och vissa former av naturvärden. Dessutom kan det vara en lämplig metod där man kan befara risk med försumpning eller frostskador.

Vilka krav ställs på ett område eller bestånd för att det ska vara lämpligt för hyggesfria metoder och vilka metoder finns att tillgå? Detta och mycket annat diskuterar vi ute i fält.

Vi kommer att hålla till på Skogsstyrelsens fastighet Egernahult 1:42 i Laholms kommun. Träffen är i ca 2 timmar, med start kl 17.30. Vi är ute i fält hela tiden, så kläder efter väder. Mer info om samlingsplats m.m. kommer i kallelse längre fram.

På grund av läget med Corona så måste vi anpassa antalet deltagare, så det är begränsat antal och först till kvarn som gäller. Detta är en preliminär aktivitet som kan bli inställd, vi tar beslut om vi kan genomföra den senast den 1 september.

Din anmälan vill vi ha senast tisdagen den 8 september.

Anmälan görs till mikaela.petersson@skogsstyrelsen.se

Kontaktperson

Mikaela Petersson

035-13 68 46

mikaela.petersson@skogsstyrelsen.se

Hallands distrikt

Skogsträffar på distans

I listan med samtliga skogsträffar för hela landet kan du se vilka träffar och möten som ges på distans via Skype. Observera att dessa inte alltid syns när du filtrerar sökningen på län.

Information om personuppgiftsbehandling i samband med kurser och skogsträffar

För att Skogsstyrelsen ska kunna administrera distanskurser och skogsträffar, kommunicera och fortsätta sprida information till dig som deltagare behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, telefonnummer, adress och e-postadress.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är utifrån ett allmänt intresse baserat på vårt uppdrag att föra ut kunskap och information i enlighet med skogspolitiken. Skogsstyrelsen sparar dina uppgifter i två år och tio år vid EU-finansierade skogsträffar. Därefter gallras uppgifterna.

Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.