FULLBOKAD Skötsel av ekskog - heldag i fält

För dig som vill fördjupa dig i ekskogsskötsel anordnar vi nu en exkursion i östra Blekinge. Dagen sker i samverkan mellan Skogsstyrelsen, Flakulla skogsgård och Ekfrämjandet. Vi besöker och studerar flera olika typer av ekbestånd – ekplanteringar, ek i behov av gallring och välskötta äldre ekbestånd.

Plats: Flakulla Skogsgård i Fågelmara

Startdatum: 2020-10-09

Tid: 09.00

Under dagen diskuteras ekskogskötsel i olika former med fokus på en god avkastning. Utöver det pratar vi om blandbestånd, ädellövslundar och naturhänsyn. Vi kommer även in på sociala värden i lövskog och hyggesfria skogsskötselmetoder. Skogsstyrelsen informerar om vilka skogliga stöd som finns att söka för olika åtgärder. Cecilia Rooth från Flakulla skogsgård delar med sig av sin kunskap och erfarenhet av ekskötsel!

Skogsstyrelsen bjuder på fika och lunch. Anmälan via formuläret nedan senast 1 oktober. Ange eventuella allergier eller specialkost vid anmälan. Program och vägbeskrivning skickas ut någon vecka innan. Begränsat antal deltagare – först till kvarn!

Varmt välkommen!

Kontaktperson

Karin Arnell

0457-45 51 31

karin.arnell@skogsstyrelsen.se

Blekinges distrikt

Skogsträffar på distans

I listan med samtliga skogsträffar för hela landet kan du se vilka träffar och möten som ges på distans via Skype. Observera att dessa inte alltid syns när du filtrerar sökningen på län.

Information om personuppgiftsbehandling i samband med kurser och skogsträffar

För att Skogsstyrelsen ska kunna administrera distanskurser och skogsträffar, kommunicera och fortsätta sprida information till dig som deltagare behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, telefonnummer, adress och e-postadress.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är utifrån ett allmänt intresse baserat på vårt uppdrag att föra ut kunskap och information i enlighet med skogspolitiken. Skogsstyrelsen sparar dina uppgifter i två år och tio år vid EU-finansierade skogsträffar. Därefter gallras uppgifterna.

Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.