TEMAKVÄLL HYGGESFRITT

INSTÄLLD. PGA för få anmälningar måste vi dessvärre ställa in träffen. Vi hoppas på att kunna genomföra temakvällen vid ett senare tillfälle.

Plats: Sweco-Huset, Västra varvsgatan 11, Luleå

Startdatum: 2020-02-24

Tid: 18.00

Kontaktperson

Liisa Sars

0911-641 61

liisa.sars@skogsstyrelsen.se

Södra Norrbottens distrikt

Information om personuppgiftsbehandling i samband med kurser och skogsträffar

För att Skogsstyrelsen ska kunna administrera distanskurser och skogsträffar, kommunicera och fortsätta sprida information till dig som deltagare behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, telefonnummer, adress och e-postadress.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är utifrån ett allmänt intresse baserat på vårt uppdrag att föra ut kunskap och information i enlighet med skogspolitiken. Skogsstyrelsen sparar dina uppgifter i två år och tio år vid EU-finansierade skogsträffar. Därefter gallras uppgifterna.

Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.