Mera tall 10 år

Onsdagen 22 januari erbjuds du att delta på konferensen Mera tall 10 år. Konferensen vänder sig till dig som är intresserad av djur och natur, närmare bestämt av balansen mellan skog och vilt. Du kan vara skogsägare, jägare, skogstjänsteman, jaktvårdskonsulent, beslutsfattare, journalist, influencer eller bara allmänt intresserad av skog och vilt.

Konferensen börjar kl. 18.00 och slutar cirka kl. 21.30.

Vi bjuder på enklare förtäring.

Antalet platser är begränsat

Plats: First Hotel, Jönköping

Startdatum: 2020-01-22

Tid: 18.00

Program:

* En tillbakablick på hur det hela började - Monika Stridsman, tidigare Skogsstyrelsen och Göran Örlander, Södra

* Uppstarten i pilotområdet Uppvidinge - Ove Arnesson, Skogsstyrelsen

* Resultat från Mera tall Uppvidinge - Hasse Bengtsson, Skogsstyrelsen

* Klövviltet i skogen och dess påverkan på skogsproduktionen - Märtha Wallgren, Skogforsk

* Fakta om tallens framtid i södra Sverige - Urban Nilsson, SLU

* Erfarenheter från Mera tall Sörmland/Örebro - Rickard Sandström

* Kraftsamling tall - Tomas Andersson

Under snart tio år har arbetssättet Mera tall arbetats fram och använts på flera ställen i södra och mellersta Sverige. Under konferensen får du ta del av de erfarenheter som gjorts i arbetet med att komma fram till gemensamma uppfattningar om vad en lämplig balans mellan skog och vilt innebär. Med gemensam kunskap är det lättare att fatta gemensamma beslut.

Mera tall bjuder på kaffe/te och en enklare förtäring. Meddela eventuella allergier vid anmälan.

Kontaktperson

Hasse Bengtsson

0470-72 61 16

hasse.bengtsson@skogsstyrelsen.se

Kronobergs distrikt

Anmälningsformulär

Jag vill helst ha kontakt via

    Information om personuppgiftsbehandling i samband med kurser och skogsträffar

    För att Skogsstyrelsen ska kunna administrera distanskurser och skogsträffar, kommunicera och fortsätta sprida information till dig som deltagare behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, telefonnummer, adress och e-postadress.

    Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är utifrån ett allmänt intresse baserat på vårt uppdrag att föra ut kunskap och information i enlighet med skogspolitiken. Skogsstyrelsen sparar dina uppgifter i två år och tio år vid EU-finansierade skogsträffar. Därefter gallras uppgifterna.

    Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.