Temadag om hyggesfritt skogsbruk

Skogsstyrelsen bjuder in till en inspirationsdag tillsammans med en privat skogsägare som bedriver hyggesfritt skogsbruk på hela sin fastighet. Vi kommer att få se bestånd där åtgärder är utförda och bestånd där åtgärder inte är utförda. Det kommer även finnas utrymme för att diskutera skogsskador under dagen. Inbjudan har främst gått ut till personer i offentlig förvaltning som jobbar med skogsfrågor, så vi håller främst fokus på ”kommunskog” under dagen.

Plats: Lindome/Sandsjöbacka

Startdatum: 2019-08-29

Tid: 10.00

Vi är ute i skogen hela dagen och träffas i Lindome (https://goo.gl/maps/Z1XfzTj8oyE7R6yo9) vid kl. 10:00 och beräknas avsluta senast kl. 15:00. Vi bjuder på fika och lättare fältlunch under dagen.

Kontaktperson

Johan Norman

031-705 62 42

johan.norman@skogsstyrelsen.se

Göteborgs distrikt

Anmälningsformulär

Jag vill helst ha kontakt via

    Information om personuppgiftsbehandling i samband med kurser och skogsträffar

    För att Skogsstyrelsen ska kunna administrera distanskurser och skogsträffar, kommunicera och fortsätta sprida information till dig som deltagare behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, telefonnummer, adress och e-postadress.

    Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är utifrån ett allmänt intresse baserat på vårt uppdrag att föra ut kunskap och information i enlighet med skogspolitiken. Skogsstyrelsen sparar dina uppgifter i två år och tio år vid EU-finansierade skogsträffar. Därefter gallras uppgifterna.

    Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.