Temadag - Lövskogsskötsel

Temadag om lövskogsskötsel. OBS - nytt datum

Plats: Scandic hotell, Bollnäs

Startdatum: 2019-09-27

Tid: 08.00

Efter inledning och fika inomhus åker vi med buss till olika lövbestånd norr om Bollnäs och avslutar dagen med studiebesök på Björkträ Timber AB i Arbrå. Kursen är kostnadsfri för dig som är skogsägare/anhörig till skogsägare. Fika och lunch ingår, föranmälan krävs. Meddela behov av specialkost eller eventuell funktionsnedsättning som kan behöva ta hänsyn till. För mer info ring Urban Larsson tel 0278-356 64

Kontaktperson

Urban Larsson

0278-356 64

urban.larsson@skogsstyrelsen.se

Gävleborgs distrikt

Anmälningsformulär

Jag vill helst ha kontakt via

    Information om personuppgiftsbehandling i samband med kurser och skogsträffar

    För att Skogsstyrelsen ska kunna administrera distanskurser och skogsträffar, kommunicera och fortsätta sprida information till dig som deltagare behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, telefonnummer, adress och e-postadress.

    Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är utifrån ett allmänt intresse baserat på vårt uppdrag att föra ut kunskap och information i enlighet med skogspolitiken. Skogsstyrelsen sparar dina uppgifter i två år och tio år vid EU-finansierade skogsträffar. Därefter gallras uppgifterna.

    Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.