Träff i fält, Granbarkborre

Sommaren 2018 var gynnsam för granbarkborren med stora angrepp som följd. Oavsett hur vädret blir kan vi förvänta oss omfattande angrepp även under 2019. Blir sommaren varm och torr kommer angreppen att öka rejält

Plats: Nöbbele

Startdatum: 2019-06-18

Tid: 17.00

Välkommen till en skogsträff där vi på Skogsstyrelsen tillsammans med representant från JGA tittar lite närmare på granbarkborren. Var, när och hur hittar man nya angrepp? Hur går man tillväga för att bekämpa de skador som dyker upp? Finns det något man som skogsägare kan göra för att undvika eller begränsa framtida skador?

Vi samlas vid återvinningsstationen vid västra infarten till Värends Nöbbele, omedelbart efter 60-skyltarna på väg 122. Sweref99TM N-S(X): 6283169 O-V(Y): 501087 Härifrån sker samåkning. Skogsstyrelseskyltad bil kommer att finnas på plats. Ta lämplig klädsel och skodon för vistelse i skog.

Vid frågor om träffen kontakta: Hans Haraldsson.

Anmälan sker i formuläret nedan.

Kontaktperson

Hans Haraldsson

0470-72 61 42

hans.haraldsson@skogsstyrelsen.se

Kronobergs distrikt

Anmälningsformulär

Jag vill helst ha kontakt via

    Information om personuppgiftsbehandling i samband med skogsträffar

    För att Skogsstyrelsen ska kunna administrera skogsträffar, kommunicera och fortsätta sprida information till dig som deltagare behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, telefonnummer, adress och e-postadress.

    Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är utifrån ett allmänt intresse baserat på vårt uppdrag att föra ut kunskap och information i enlighet med skogspolitiken. Skogsstyrelsen sparar dina uppgifter i två år och tio år vid EU-finansierade skogsträffar. Därefter gallras uppgifterna.

    Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.