Skogskväll om bränder!

Skogskväll

Plats: Camp Sveg, lokal Mosippan(Folkets Hus), Sveg

Startdatum: 2019-04-23

Tid: 18.00

Föreläsare Anders Granström från Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå, kommer under kvällen att ge oss en intressant inblick i skogsbränder och dess ekologi. Anders är universitetslektor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel, samt att han arbetar på enheten för brandekologi. Anders är en av Sveriges främsta experter på skogsbränder. OBS! Vi har begränsat antal platser! Vi behöver din anmälan till Sveg senast den 17 april. Anmälan till linda.nilsson@skogsstyrelsen.se Tfn 0693-661242 VÄLKOMNA!

Kontaktperson

Linda Nilsson

0693-66 12 42

linda.nilsson@skogsstyrelsen.se

Södra Jämtlands distrikt

Anmälningsformulär

Jag vill helst ha kontakt via

    Information om personuppgiftsbehandling i samband med skogsträffar

    För att Skogsstyrelsen ska kunna administrera skogsträffar, kommunicera och fortsätta sprida information till dig som deltagare behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, telefonnummer, adress och e-postadress.

    Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är utifrån ett allmänt intresse baserat på vårt uppdrag att föra ut kunskap och information i enlighet med skogspolitiken. Skogsstyrelsen sparar dina uppgifter i två år och tio år vid EU-finansierade skogsträffar. Därefter gallras uppgifterna.

    Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.