Äbinskolan 2019

Syftet med denna utbildning är instruera de som ska utföra älgbetesinventering under 2019 så att de ska få ett så bra underlag och förståelse som möjligt för hur fältdelen i Äbin (Älgbetesinventering) går till och vad den används till. Detta är ett led i att kvalitetssäkra Äbin så att resultaten kan jämföras över landet och över tid. Målet med utbildningen är att deltagaren ska kunna bedöma vilka skador som räknas med och vilka parametrar som behöver mätas in vid Äbin.

Plats: Distans

Startdatum: 2019-08-01

Tid: 00.00

Denna aktivitet är internetbaserad. Du behöver tillgång till en dator, surfplatta eller smartphone med bra interntuppkoppling. Vi behöver ditt namn och e-postadress för att kunna ge dig inloggningsuppgifter. Under rubriken Jag vill helst bli kontaktad via, välj e-post. Du kommer då att få e-post från itslearning med inloggningsuppgifter. Anmälan sker via formuläret nedan. Startdatumet är inte relevant eftersom utbildningen är löpande, så fort du får inloggningsuppgifterna kan du börja (räkna med att det kan ta upp till två arbetsdagar innan du får inloggningsuppgifterna).

Kontaktperson

Frida Carlstedt

0660-26 65 56

frida.carlstedt@skogsstyrelsen.se

Västernorrlands distrikt

Anmälningsformulär

Jag vill helst ha kontakt via

    Information om personuppgiftsbehandling i samband med kurser och skogsträffar

    För att Skogsstyrelsen ska kunna administrera distanskurser och skogsträffar, kommunicera och fortsätta sprida information till dig som deltagare behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, telefonnummer, adress och e-postadress.

    Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är utifrån ett allmänt intresse baserat på vårt uppdrag att föra ut kunskap och information i enlighet med skogspolitiken. Skogsstyrelsen sparar dina uppgifter i två år och tio år vid EU-finansierade skogsträffar. Därefter gallras uppgifterna.

    Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.