Se skogens värden - igår, idag och imorgon

Är du nyfiken på de spår som människor i olika tider har lämnat efter sig i skogen? Vill du få mer kunskap om lämningar och biologiska värden? Med en bättre överblick och mer kunskap blir det lättare för dig att ta den hänsyn som krävs vid skogsbruk.

Plats: Ingeborrarp, Örkelljunga

Startdatum: 2019-04-24

Tid: 18.00

Träffen omfattar två tillfällen. Först ses vi inomhus den 24 april kl 18-21, därefter utomhus i en intressant skogsmark den 7 maj kl 13-17. Kvällsfika och lunch ingår. Aktiviteten genomförs inom ramarna för Landsbygdsprogrammet. Den arrangeras av Regionmuseet och en representant från Skogsstyrelsen medverkar.

På kvällspasset går vi igenom vilka möjligheter det finns att söka fram mer information om din skog. Det kommer bland annat att handla om äldre källmaterial som historiska kartor men också om resultat från inventeringen som kallas ”Skog och historia” Vi kommer också att beröra de lagar som berör skogslandskapets värden.

Under fältpasset besöker vi olika typer av forn- och kulturlämningar ute i fält. Exempel på dessa är byggnadslämningar, röjningsrösen, stengärden och fornåkrar. Vi kommer även att titta på levande historiska lämningar som kulturpräglade träd och kvarstående kulturväxter.

Anmäl dig via mejl till Brita eller Åsa: brita.tronde@regionmuseet.se eller asa.jakobsson@regionmuseet.se, telefon 044-13 61 56.

Om du vill att vi besöker skogarna kring dina hemtrakter finns det möjligheter att träffas där, hör av dig till Åsa eller Brita! Mer information om projektet finns på museets hemsida: regionmuseet.se

Kontaktperson

Mattias Persson

0451-38 31 16

mattias.n.persson@skogsstyrelsen.se

Skånes distrikt

Information om personuppgiftsbehandling i samband med skogsträffar

För att Skogsstyrelsen ska kunna administrera skogsträffar, kommunicera och fortsätta sprida information till dig som deltagare behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, telefonnummer, adress och e-postadress.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är utifrån ett allmänt intresse baserat på vårt uppdrag att föra ut kunskap och information i enlighet med skogspolitiken. Skogsstyrelsen sparar dina uppgifter i två år och tio år vid EU-finansierade skogsträffar. Därefter gallras uppgifterna.

Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.