Rikare skog

Välkommen till workshop I denna workshop siktar vi på att få en större förståelse för hur och varför du som skogsägare tar olika beslut. Vi pratar om vikten av att ha ett mål för sin skog. Vi funderar över vilket stöd som finns att tillgå och vilka tjänster man kan tänka sig för att ni lättare ska kunna ta beslut och uppnå era mål med skogen.

Plats: Ansia Lycksele

Startdatum: 2019-02-19

Tid: 18.00

Hur tar du bättre beslut vid skogliga åtgärder? Olika skogsägare har olika förutsättningar och mål med sitt ägande. För att alla ska ha möjlighet att fatta beslut och följa sina mål och ambitioner krävs det olika former av stöd; kunskap och tillgång till information, service och tjänster, liksom nätverk och beslutsstöd. Ett mål med projektet Rikare skog är att identifiera olika skogsägares förutsättningar och behov och sedan utveckla olika former av stöd som kan hjälpa dig som skogsägare att ta beslut. Dina erfarenheter, upplevelser, tankar och kunskaper Vi bjuder på fika! Anmälan Simon Paulin 0951-266 85

Kontaktperson

Simon Paulin

0951-266 85

simon.paulin@skogsstyrelsen.se

Södra Lapplands distrikt

Anmälningsformulär

Jag vill helst ha kontakt via

    Information om personuppgiftsbehandling i samband med skogsträffar

    För att Skogsstyrelsen ska kunna administrera skogsträffar, kommunicera och fortsätta sprida information till dig som deltagare behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, telefonnummer, adress och e-postadress.

    Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är utifrån ett allmänt intresse baserat på vårt uppdrag att föra ut kunskap och information i enlighet med skogspolitiken. Skogsstyrelsen sparar dina uppgifter i två år och tio år vid EU-finansierade skogsträffar. Därefter gallras uppgifterna.

    Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.