Temadag om hyggesfritt skogsbruk

Välkommen till en Skogsdag vid Skidån! Innehållande en vattendragsvandring efter Skidån där vi visar olika sätt att bruka sin skog i anslutning till vatten. Röjning, hänsyn, slutavverkning mm. Genomförda exempel på hyggesfritt skogsbruk samt visning av Skogsstyrelsens e-tjänster i praktiken. Webbappen mm.

Plats: Bräcke, Bodsjöstrupens rastplats

Startdatum: 2018-08-24

Tid: 10.00

Vi träffas kl. 10:00 vid rastplatsen Bodsjöstrupen, Bräcke kommun. Vi kommer att vara ute hela passet så utrusta er efter väder. Skogsstyrelsen bjuder på lunch och fika. Träffen är avgiftsfri. Anmälan senast 21 augusti. Varmt välkommen!

Kontaktperson

Bo Magnusson

0693-66 12 44

bo.magnusson@skogsstyrelsen.se

Södra Jämtlands distrikt

Anmälningsformulär

Jag vill helst ha kontakt via