Hänsyn vid forn- och kulturlämningar

Dalarnas museum, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i samverkan erbjuder kurs i Hänsyn vid forn- och kulturlämningar.

Plats: Nusnäs, Mora

Startdatum: 2018-08-21

Tid: 08.00

Kursen är helt fält-baserad och du får kunskap om: Våra vanligaste forn- och kulturlämningar. Lätta liksom svåra. Var du hittar information och hur du bör använda denna. Skogsvårdslagens 30 § och Kulturmiljölagen. Handgripliga tips om hur du känner igen och avgränsar en lämning. Kursen ger dig även möjlighet att diskutera hänsyn till vårt skogliga kulturarv med yrkesverksamma ifrån olika företag och med olika arbetsuppgifter, markägare och en kulturintresserad allmänhet. Kursen pågår under en dag och vi är ute hela dagen. Kläder efter väder medtages och vi samåker i möjligaste mån. Medtag egen matsäck och fika för dagen. För mer information kontakta Jenny Karlsson på jenny.karlsson@skogsstyrelsen.se, telefon 0240-59 13 59. Blir det färre än 8 deltagare så ställs kursen in, vilket meddelas senast 1 vecka före kursdagen.

Kontaktperson

Jenny Karlsson

0240-59 13 59

jenny.karlsson@skogsstyrelsen.se

Dalarnas distrikt

Anmälningsformulär

Jag vill helst ha kontakt via