Hyggesfritt skogsbruk

Skogskväll med tema Hyggesfritt skogsbruk och skog med variation, skogens miljövärden

Plats: Hotell Dorotea

Startdatum: 2018-08-21

Tid: 18.00

Plats hotell Dorotea kl 1800 Anmälan till Staffan Öberg 0940-39865 Emelie Nordin 0941-56691

Kontaktperson

Staffan Öberg

0940-398 65

staffan.oberg@skogsstyrelsen.se

Södra Lapplands distrikt