Informationsträff Områdesskydd och Nya Komet

Äger du skogsområden som har naturvärden som bör bevaras för framtiden? Är du intresserad av att får reda på vilka skyddsformer kombinerat med ersättning som kan finnas för dig och din skog?

Plats: Fotbollsgatan 6, Lindesberg. Skogsstyrelsens kontor.

Startdatum: 2018-03-19

Tid: 17.00

Vi berättar om: - vilka naturvärden som bevaras genom formellt skydd - vilka prioriteringar som görs - processen vid bildande av biotopskydd och naturvårdsavtal - ekonomiska ersättningar - möjlighet att anmäla intresse enligt Nya Komet (skydd av skog på markägares initiativ) Begränsat antal platser. Vi bjuder på kaffe/te och frukt! Meddela då du anmäler dig om du har någon funktionsnedsättning som vi kan behöva ta hänsyn till gällande exempelvis tillgänglighet av lokal. Är du intresserad men inte kan delta på de tillfällen vi erbjuder, hör av dig så kan vi boka ett möte vid annat tillfälle.

Kontaktperson

Martine Farup

0581-836 75

martine.farup@skogsstyrelsen.se

Sörmland-Örebros distrikt

Anmälningsformulär