Distanskurs Hyggesfria metoder

I kursen Hyggesfria metoder får du veta mer om hur du kan bedriva ett skogsbruk som inte leder till kala hyggen. Användningen av hyggesfria metoder är sparsam, men det kan vara ett komplement till trakthyggesbruk för vissa skogsägare och/eller på vissa platser. Hyggesfria metoder är definitivt ett sätt att öka variationen i skogsbruket, och i kursen får du också veta lite om varför det är en fördel.

Plats: På distans via webben

Startdatum: 2018-02-08

Tid: 08.00

Kursen är grundläggande och går på distans via Skogsstyrelsens lärplattform på webben. Kursen är avgiftsfri och det krävs inga förkunskaper. Upplägget bygger på självstudier, men skogskonsulenter från olika delar av Sverige kommer att finnas tillgängliga för frågor och diskussion. Som deltagare får du ta del av faktamaterial i form av artiklar, presentationer och filmer. Även kunskapstester och diskussionsuppgifter ingår i kursen. Kursen öppnar den 8 februari och stänger den 22 februari. Du gör kursen när du vill under tvåveckorsperioden. Den beräknade tidsåtgången är cirka 3 timmar.

Kontaktperson

Caroline Vågberg

060-55 31 67

caroline.vagberg@skogsstyrelsen.se

Västernorrlands distrikt

Anmälningsformulär