Mer variation - Mer produktion (Ospec. datum)

Skogsträffar med fokus på produktion och vad du och skogen vinner på ett mer varierat skogsbruk. Ett produktionsinriktat skogsbruk innebär att du bedriver en aktiv skötsel med inriktning på att producera virke. Detta tillsammans med att använda olika trädslag, skötselmetoder och målsättningar skapar du bra förutsättning för ett långsiktigt hållbart skogsbruk. Tid:10-15 Vi bjuder på fika och lunch!

Plats: Någonstans i Kronobergs län

Startdatum: 2017-12-31

Tid: 10.00

Träffarna innehåller bland annat: • Ta tillvara på skogens potential • Det vinner du på ståndortsanpassning • Bli en mer aktiv skogsägare • Möjligheter med främmande trädslag • Skog och vilt i balans • Utveckla din beställarkompetens Antalet platser är begränsat, först till kvarn gäller. Sista anmälningsdag är 3 vardagar innan respektive träff. Ange eventuella allergier vid anmälan. OBS! MAILA VID EV. FRÅGOR. Telefon ur funktion!

Kontaktperson

Anna Petersson

0470-726137

anna.petersson@skogsstyrelsen.se

Kronobergs distrikt

Anmälningsformulär