Viltexkursion i Arjeplog 15 augusti

En förhoppningsvis tankeväckande exkursion med bra diskussioner för bättre samsyn och relevanta åtgärder vid framtida älgförvaltning.

Plats: Arjeplog

Startdatum: 2017-08-15

Tid: 10:00

Skogsstyrelsen anordnar i samverkan med Fastighetsverket, Sveaskog, Arjeplogs allmänning och Länsstyrelsen en viltexkursion i Arjeplog. Syftet med dagen är att visa på de stora investeringar som görs i ungskogen och diskutera återväxtproblematiken. Det rör sig om tidigare avverkade områden där bland annat älgbetet orsakat impedimentliknande områden av tidigare skogklädd mark. Betesskadorna medför lägre tillväxt och att virket inte duger som sågtimmer. Betestrycket är mycket hårt på asp, björk, sälg och rönn vilket har en stor negativ inverkan för den biologiska mångfalden. Dagens höga betestryck kombinerat med att skogsägarna väljer ”vilttåliga” trädslag som gran och contorta ger också en mycket låg foderproduktion. På plats finns Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist för att se, lyssna och diskutera en av skogens viktigaste framtidsfrågor Statens Fastighetsverk (SFV) är markvärd och visar upp de metoder man använder för att skapa bättre förutsättningar för skogsplantering och nya plantor att växa. Stora arealer inom kommunen kommer att åtgärdas och tillsammans med Skogsstyrelsen har man tagit fram en 10-års plan för att åtgärda gamla skador. Skogsstyrelsen informerar hur man som myndighet jobbar med information, rådgivning, tillsyn och skarpa lagkrav på objekt som inte klarar lagens miniminivå när det gäller plantantal. Sista anmälningsdatum är torsdag 22 juni. Exkursionen beräknas pågå till kl. 15 och är kostnadsfri, men antalet deltagare är begränsat så vänta inte med att anmäla deltagande. Mer information om samlingsplats med mera kommer senare. Skogsstyrelsen hälsar Välkomna! /Carina O. Boström Distriktschef Södra Norrbotten

Kontaktperson

Mattias Eriksson

0929-57943

mattias.eriksson@skogsstyrelsen.se

Södra Norrbottens distrikt

Anmälningsformulär