Sociala- och kulturella värden i skogen!

Välkommen till en skogsdag om kulturmiljöer och sociala värden i skogen!

Plats: Högbo Bruk

Startdatum: 2017-08-19

Tid: 09:30

Till vår hjälp har vi Cecilia Ulfhielm - Skogsstyrelsens skogsavdelning - som kommer att berätta om spår från förr i våra skogar och hur du som skogsägare kan sköta och skydda dem. Vi diskuterar också de olika sociala värden som finns i våra skogar och hur vi på bästa sätt kan värna om dessa. Vi kommer att vara ute större delen av dagen. Fika, lunch samt studiebesök hos glasblåsare och/eller smed ingår. Kostnad 150 kr. Samlingsplats m m meddelas senare

Kontaktperson

Lena Åbom

0278-35678

lena.abom@skogsstyrelsen.se

Gävleborgs distrikt

Anmälningsformulär