Äbinskolan 2017

Syftet med denna utbildning är instruera de som ska utföra älgbetesinventering under 2017 så att de ska få ett så bra underlag och förståelse som möjligt för hur fältdelen i Äbin (Älgbetesinventering) går till och vad den används till. Detta är ett led i att kvalitetssäkra Äbin så att resultaten kan jämföras över landet och över tid. Målet med utbildningen är att deltagaren ska kunna bedöma vilka skador som räknas med och vilka parametrar som behöver mätas in vid Äbin.

Plats: Distans

Startdatum: 2017-06-01

Tid: 00:00

Denna aktivitet är internetbaserad. Du behöver tillgång till en dator med bra interntuppkoppling. Kursen innehåller moment med rörlig media det vill säga både film och ljud. Vi behöver ditt namn och e-postadress för att kunna ge dig inloggningsuppgifter. Under rubriken Jag vill helst bli kontaktad via, välj e-post. Du kommer då att få e-post från itslearning med inloggningsuppgifter. Anmälan sker via formuläret nedan. Startdatumet är inte relevant eftersom utbildningen är löpande, så fort du får inloggningsuppgifterna kan du börja (räkna med att det kan ta upp till två dagar innan du får inloggningsuppgifterna).

Kontaktperson

Frida Carlstedt

0660-266556

frida.carlstedt@skogsstyrelsen.se

Västernorrlands distrikt

Anmälningsformulär