Miljömålsforum Jämtlands Län

Årligt möte för forumet miljömålet "Levande skogar i Jämtlands län."

Plats: Vallbo kapell, Åre kommun

Startdatum: 2020-10-14

Tid: 09.00

Värd: Statens Fastighetsverk/Sven Hagström Innehåll: Naturvårdande skötsel, frivilliga avsättningar, hyggesfritt skogsbruk, målbilder om god miljöhänsyn, hänsyn till rörligt friluftsliv. Kontakt vid funderingar: Peter Newman, Skogsstyrelsen 0647-665572, Jessica Jonasson 0687-581352

Kontaktperson

Peter Newman

0647-66 55 72

peter.newman@skogsstyrelsen.se

Norra Jämtlands distrikt

Anmälningsformulär

Jag vill helst ha kontakt via

  Skogsträffar på distans

  I listan med samtliga skogsträffar för hela landet kan du se vilka träffar och möten som ges på distans via Skype. Observera att dessa inte alltid syns när du filtrerar sökningen på län.

  Information om personuppgiftsbehandling i samband med kurser och skogsträffar

  För att Skogsstyrelsen ska kunna administrera distanskurser och skogsträffar, kommunicera och fortsätta sprida information till dig som deltagare behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, telefonnummer, adress och e-postadress.

  Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är utifrån ett allmänt intresse baserat på vårt uppdrag att föra ut kunskap och information i enlighet med skogspolitiken. Skogsstyrelsen sparar dina uppgifter i två år och tio år vid EU-finansierade skogsträffar. Därefter gallras uppgifterna.

  Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.