Temadag om hyggesfritt skogsbruk

Skogsexkursion den 25 september i Rånddalen Alternativa skötselmetoder

Plats: Rånddalen Skyltat från Ransjö

Startdatum: 2019-09-25

Tid: 10.00

Skogsstyrelsen bjuder in till exkursion för att visa alternativa avverkningsmetoder inom ramen för hyggesfritt skogsbruk. Demonstrationsområdet ligger i närheten av Ransjö några mil norr om Linsell. Under dagen kommer vi att vandra genom demonstrationsområdet för att titta på olika luckhuggnings- och gallringsalternativ. Från SLU medverkar Samuel Roturier och Erik Valinger. Vi är ute i skogen hela dagen och träffas i Rånddalen (fika serveras från 9:30). Exkursionen avsluta senast kl. 15:00. Vi bjuder på fika och lättare fältlunch under dagen. Träffen är kostnadsfri. Sista anmälningsdag 16 september.

Kontaktperson

Bo Magnusson

0693-66 12 44

bo.magnusson@skogsstyrelsen.se

Södra Jämtlands distrikt

Information om personuppgiftsbehandling i samband med kurser och skogsträffar

För att Skogsstyrelsen ska kunna administrera distanskurser och skogsträffar, kommunicera och fortsätta sprida information till dig som deltagare behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, telefonnummer, adress och e-postadress.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är utifrån ett allmänt intresse baserat på vårt uppdrag att föra ut kunskap och information i enlighet med skogspolitiken. Skogsstyrelsen sparar dina uppgifter i två år och tio år vid EU-finansierade skogsträffar. Därefter gallras uppgifterna.

Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.