Ädellövskogsdagen

Välkommen till Ädellövskogsdagen på Skogsstyrelsens kursgård Ullstorp utanför Höör i Skåne! Under dagen får du inspiration, råd och tips om skötsel av ädellövskog! Vi tar bland annat upp olika aspekter av naturlig föryngring i bokskog, röjning och klykklippning i ekföryngring samt visar vad generell hänsyn i ädellövskogsbruk kan innebära. Självklart kommer vi också prata om vad du bör göra med tanke på bokollonåret. Flera externa aktörer medverkar.

Plats: Skogsstyrelsens kursgård Ullstorp, Höör

Startdatum: 2019-09-21

Tid: 10.00

Externa aktörer: Sveriges lantbruksuniversitet, Ekfrämjandet och Sveriges Småsågares Riksförbund.

Plats: Ullstorp kursgård, Höör. Länk till Google maps

Tid: kl 10-14 (Dropp in. Kom gärna inte före kl 10 då det är mycket som ska förberedas.)

Ingen anmälan krävs och det är inte nödvändigt att hänga på låset. Vi är på plats fram till kl 14.

Höörs scoutkår kommer att erbjuda enklare mat och fika till försäljning. Stöd gärna deras verksamhet genom att köpa fika av dem.

Ekblad
. Foto Michael Ekstrand

Kontaktperson

Magnus Bondesson

0451-38 31 15

magnus.bondesson@skogsstyrelsen.se

Skånes distrikt

Information om personuppgiftsbehandling i samband med kurser och skogsträffar

För att Skogsstyrelsen ska kunna administrera distanskurser och skogsträffar, kommunicera och fortsätta sprida information till dig som deltagare behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, telefonnummer, adress och e-postadress.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är utifrån ett allmänt intresse baserat på vårt uppdrag att föra ut kunskap och information i enlighet med skogspolitiken. Skogsstyrelsen sparar dina uppgifter i två år och tio år vid EU-finansierade skogsträffar. Därefter gallras uppgifterna.

Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.