Skogsägarträff för kvinnor

Välkommen till en kväll med spännande föreläsningar inom temat mer variation!

Plats: Bäcksjön, Umeå

Startdatum: 2019-09-04

Tid: 16.30

Det kommer under kvällen hållas föreläsningar på följande teman:

1. Hänsyn - mot vatten och sociala värden

2. Mål med skogen - ägande och brukande

3. Föryngring - markberedning/plantval

VAR OCH NÄR

Umeå, Bäcksjön 4 september kl 16:30 till ca 20:00. Vi bjuder på mat! Gemensam transport med buss från Willys parkering på Ersboda (avgår kl 16:30).

ANMÄL DIG SENAST 27 AUGUSTI!

Ange eventuella allergier/specialkost. Vid ev. frågor kontakta Carina Jensen tel: 090-158345 eller Kajsa Wivstad tel: 090-158326

Medverkande: Skogsstyrelsen, Norra, SCA, Martinsons, SLU, Länsstyrelsen,Mera Skog, Holmen, Skogforsk, LRF, Spillkråkan, Skogstekniska klustret, NK Lundströms.

Kontaktperson

Kajsa Wivstad

090-15 83 26

kajsa.wivstad@skogsstyrelsen.se

Södra Västerbottens distrikt

Anmälningsformulär

Jag vill helst ha kontakt via

    Information om personuppgiftsbehandling i samband med kurser och skogsträffar

    För att Skogsstyrelsen ska kunna administrera distanskurser och skogsträffar, kommunicera och fortsätta sprida information till dig som deltagare behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, telefonnummer, adress och e-postadress.

    Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är utifrån ett allmänt intresse baserat på vårt uppdrag att föra ut kunskap och information i enlighet med skogspolitiken. Skogsstyrelsen sparar dina uppgifter i två år och tio år vid EU-finansierade skogsträffar. Därefter gallras uppgifterna.

    Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.